Stimuly pre výskum a vývoj

Názov projektu: Podmienené uvoľňovanie materiálov z vyraďovania jadrových zariadení Skratka projektu: Conrelmat Druh projektu: Projekt aplikovaného výskumu Číslo projektu: 1248/2009 Riešiteľ: DECOM, …

Dlhodobé prevádzkovanie

Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie V januári roku 2011 …

Bezák Peter, Ing., PhD.

Ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, zameranie Jadrové stroje a zariadenia (1978). Zaoberá sa prípravou databáz …

Daniška Vladimír, Ing, PhD.

V rokoch 1976-1993 pôsobil ako výskumný pracovník Slovenskej akadémie vied, kde bol autorom viac než 30 publikácií …

Hajková Eva, PaedDr.

Vo firme DECOM, a.s. pracuje od roku 1996, v súčasnosti pôsobí na pozícii odborný pracovník pri príprave dokumentov …

Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.

V roku 2009 ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na Katedre jadrovej fyziky a techniky v …

Matejovič Igor, Ing., CSc.

Ukončil Chemicko-technologickú fakultu SVŠT Bratislava (1977 – 1982). Vedecký titul CSc. získal na Agronomickej fakulte VŠP v …

Mršková Adela, Ing.

Inžinierske štúdium absolvovala na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Elektromateriálové inžinierstvo (1990-1995). …

Novák Marko, Ing., CSc.

Vysokoškolské štúdium ukončil na Chemicko – technologickej fakulte, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1983), kde absolvoval aj vedeckú …

Ondra František, Ing., PhD.

Inžinierske aj doktorandské štúdium absolvoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity, Katedre Jadrovej fyziky a …

Timuľák Ján, Ing., CSc.

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislava, Fakulty chemicko – technologickej, jeho špecializáciou boli Procesy a zariadenia …

Zachar Matej, Ing., PhD.

Inžinierske štúdium absolvoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Elektroenergetika. V rokoch 2007 – 2011 ukončil …

Cena spoločnosti JAVYS

Cena spoločnosti JAVYS, a.s. za jadrový program bola za rok 2012 udelená aj dvom zamestnancom DECOM, a.s. …

Školenie zamestnancov

Koncom októbra prebehlo v našej spoločnosti školenie zamestnancov firmy Slovenské elektrárne, a.s. (člen skupiny ENEL) zamerané na …

Obhajoba dizertačných prác

Naši kolegovia Michal Pánik a Tomáš Hrnčíř dňa 12. októbra úspešne obhájili svoje dizertačné práce zaoberajúce sa …

Recertifikačný audit

Dňa 08.10.2012 bol vykonaný recertifikačný audit a posúdenie súladu dokumentácie s požiadavkami referenčnej normy ISO 14001 pre …

Konferencia ICRS 12 & RSPD 2012 v Nare, Japonsku.

Matej Zachar, Marko Novák, Michal Pánik a Tomáš Hrnčíř sa zúčastnili konferencie ICRS-2012, ktorá sa uskutočnila 2-7. septembra …

IPPA

V dňoch 25-27. januára 2011 sa v Uppsala (Švédsko) uskutočnil kick-off míting projektu IPPA (Implementing Public Participation …

Vaško, Progress in Nuclear Energy 2009

Vaško M., Rehák I,. Daniška V., Nečas V. (FEI STU): Integrated Material Flow and Radioactivity Distribution Methodology …

Metodika oc. nákladov – ukončovanie prevádzky 2008

Ondra F (2008). Future decommissioning costs: Methodology for description and evaluation of cost profiles and cost structures …

Využitie skús. personálu V1 2008

Blažek J, Rehák I, Novák M (2008). Efektívne využitie skúseného prevádzkového personálu jadrovej elektrárne V1 v etape …

Optimalizačná štúdia – vyraďovanie V1 2008

Daniška V, Rehák I, Novák M, Zachar M, Vaško M, Ondra F, Bezák P, Hajková E (2008). …

Vypočet nákladov a iných par. – Excel DEPEX 2008

Rehák I, Vaško M (2008). Code for calculation of costs and other decommissioning parameters in excel “DEPEX“, …

Integrálny sklad RAO 2008

Salzer P (2008). Aktualizácia dokumentácie Integrálneho skladu RAO, projektová dokumentácia, TED/RAO/ENP/SK/008/07, február 2008.

Náklady vyraďovania Isotope Central Buliding, Studsvik, 2008

Vaško M, Daniška V, Rehák I, Bezák P, Ondra F, Zachar M, Krištofová K, Lindskog S (SKI) …

Zachar M, Nečas V (2007). Distribúcia materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení. 7. Mikulášske setkání sekce mladých …

Plán vyraďovania PAKS 2007

Daniška V, Bezák P, Novák M, Vaško M, Ondra F, Zachar M, Krištofová K, Rehák I, Blažek …

Plán vyraďovania PAKS – HUN 2007

Daniška V, Ferenc T, Bezák P, Novák M, Vaško M, Ondra F, Zachar M, Krištofová K, Rehák …

Vyraďovanie bazénu dlhodobého skladu 2007

Daniška V, Ondra F, Bezák P, Rehák I, Novák M, Vaško M, Hajková E, Zachar M, Žatkulák …

Inventárna databáza PAKS 2007

Bezák P, Zachar M, Daniška V (2007). Inventory Database for Paks NPP Updated Preliminary Decommissioning Plan, Sub-task …

Výpočtová databáza PAKS 2007

Daniška V, Ondra F, Novák M (2007).Calculation Database for Paks NPP Updated Preliminary Decommissioning Plan, Sub-task of …

Salzer P (2007). Príspevky na každoročne poriadanej regionálnej koneferencii o ukladaní rádioaktívnych odpadov (Tengelic, 2004, Ljubljana-2005, Wien-2006, …

Plán vyraďovania PAKS – údržba a dozor 2007

Bezák P, Vaško M, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 6 – Surveillance …

Plán vyraďovania PAKS – stratégia vyraďovania 2007

Daniška V, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 3 – Decommissioning Strategy, štúdia, …

Plán vyraďovania PAKS – odhady nákladov a financovanie 2007

Daniška V, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 8 – Cost Estimates and …

Plán vyraďovania PAKS – vyraďovacie aktivity 2007

Ondra F, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 5 – Decommissioning Activities, štúdia, …

Úprava, sklad a likvidácia Cf-252 2007

Salzer P (2007). Úprava, skladovanie a uloženie žiariča Cf – 252, štúdia, TED/STD/JAVYS/SK/007/07, október 2007.

Prítrský J (2007). Argona – Arenas for Risk Governance Support Action. In: Regional Seminar on Waste Management …

PpBS BSC RAO 2007

Matejovič I, Prítrský J (2007). Vybrané kapitoly predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre Bohunické spracovateľské centrum RAO Jaslovské Bohunice, …

Plán vyraďovania PAKS – manažment odpadov 2007

Novák M, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 7 – Waste Management, štúdia, …

Štruktúra databázy vyraďovania PAKS 2007

Rehák I, Vaško M (2007). Room Based Decommissioning Database Structure, Sub-task of Paks NPP Updated Preliminary Decommissioning …

Plán vyraďovania PAKS – bezpečnostná analýza 2007

Vaško M, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 9 – Safety Analysis, štúdia, …

Matejovič I, Polák V (2007). Environmental Impact Assessment (EIA) Process of V1 NPP Decommissioning. Proceedings of the …

Salzer P, Butler G, Chapman N, McCombie Ch, McGlynn G (2007). Waste Management Regulations and Approaches in …

Bezák P (2007). Technical Procedures for Performing of Decommissioning Activities.  Konferencia doktorandov, STU Fakulta elektrotechniky a informatiky, …

Prítrský J (2007). Safety Assessment of a Deep Geological Repository Using AMBER Code. In: The 9th scientific …

Vaško M, Nečas V (2007). Methodology of External Exposure Calculation within OMEGA Code, The 9th scientific Conference …

Zachar M, Daniška V, Nečas V (2007). Methods of the impact assessment of decommissioning of nuclear installation …

Zachar M, Nečas V (2007). Impact assessment of input decommissioning parameters on material release and material distribution …

Zachar M (2007). Hodnotenie vplyvu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na životné prostredie pomocou výpočtového prostriedku OMEGA. …