Klienti

DECOM, a.s. využíva pri svojej činnosti širokú kooperáciu s organizáciami ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí. Najvýznamnejším klientom DECOM, a.s. dlhodobo zostáva VUJE, a.s. Naši pracovníci sa aktívne podieľajú sa na činnosti a príprave dokumentov MAAE.
 Významní klienti   Spolupracujúce organizácie
 • VUJE, a.s.
 • Európska komisia
 • Slovenské elektrárne a.s.
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Úrad jadrového dozoru SR
 • JAVYS a.s.
 • SSM (Švédsko)
 • Candesco (Kanada)
 • Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
 • Trnavský samosprávny kraj
 • STU Bratislava
 • COLENCO (Švajčiarsko)
 • KARITA Research (Švédsko)
 • UMMS SAV Bratislava
 • ÚJV Rež a.s. (ČR)
 • SÚRAO (ČR)
 • ŠGÚDŠ
 • ZŤS Inmart Atóm a.s. Martin
 • WERT
 • PURAM (Maďarsko)
 • Quintessa Limited (UK)
 • Galson Sciences (UK)
 • Mate-Fin (Rumunsko)