Projekty

Spoločnosť Decom, a.s. uzavrela partnerskú zmluvu so Slovenskou akadémiou vied na vypracovanie projektu: „Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie.“ Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.
PROJEKTY

Stimuly pre výskum a vývoj

Názov projektu: Podmienené uvoľňovanie materiálov z vyraďovania jadrových zariadení Skratka projektu: Conrelmat Druh projektu: Projekt aplikovaného výskumu Číslo projektu: 1248/2009 Riešiteľ: DECOM, …

Dlhodobé prevádzkovanie

Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie V januári roku 2011 …