Konferencie

KONFERENCIE

Zachar M, Nečas V (2007). Distribúcia materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení. 7. Mikulášske setkání sekce mladých při České nukleární společnosti, Brno, December 2007.

Salzer P (2007). Príspevky na každoročne poriadanej regionálnej koneferencii o ukladaní rádioaktívnych odpadov (Tengelic, 2004, Ljubljana-2005, Wien-2006, Buchlovice-2007).

Prítrský J (2007). Argona – Arenas for Risk Governance Support Action. In: Regional Seminar on Waste Management Issues 2007, Buchlov, October 3-5, 2007.

Matejovič I, Polák V (2007). Environmental Impact Assessment (EIA) Process of V1 NPP Decommissioning. Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management ICEM 2007. September 2-6, 2007, Oud Sint-Jan Hospital Conference Center, Bruges, Belgium.

Salzer P, Butler G, Chapman N, McCombie Ch, McGlynn G (2007). Waste Management Regulations and Approaches in the EU: Potential Areas for Enhancement or Harmonisation. Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management. ICEM 2007. September 2-6, 2007, Oud Sint-Jan Hospital Conference Center, Bruges, Belgium.

Bezák P (2007). Technical Procedures for Performing of Decommissioning Activities.  Konferencia doktorandov, STU Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava, máj 2007.

Prítrský J (2007). Safety Assessment of a Deep Geological Repository Using AMBER Code. In: The 9th scientific Conference for PhD students Electrical Engineering & Information Technology, ELITECH`07, (CD-ROM), Bratislava, May 2007. ISBN 978-80-227-2655-9.

Vaško M, Nečas V (2007). Methodology of External Exposure Calculation within OMEGA Code, The 9th scientific Conference for PhD students Electrical Engineering & Information Technology, ELITECH`07, [CD-Rom], Bratislava, May 2007. ISBN 978-80-227-2655-9.

Zachar M, Daniška V, Nečas V (2007). Methods of the impact assessment of decommissioning of nuclear installation on the environment. International Youth Conference on Energetics, Budapešť, May 2007. (Best presentation in nuclear topics).

Zachar M, Nečas V (2007). Impact assessment of input decommissioning parameters on material release and material distribution in process of nuclear installation decommissioning. Elitech, Bratislava, May 2007.

Zachar M (2007). Hodnotenie vplyvu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na životné prostredie pomocou výpočtového prostriedku OMEGA. Odborná konferencia Mladej generácie Slovenskej nukleárnej spoločnosti, Častá-Papiernička, Apríl 2007.

Daniška V., Schultz O., Vaško M, Bezák P, Ondra F, Prítrský J, Krištofová, K, Timuľák J, Tatranský P (2006). Lessons Learnt from Application of the Standardised Cost Calculation Code OMEGA in Decision Making Process and Planning in Decommissioning. In: International Conference on Lessons Learned from the Decommissioning of Nuclear Facilities and the Safe Termination of Nuclear Activities, IAEA-CN-143, Athens, Greece, December 11-15, 2006, pp. 249-258.

Daniška V, Vaško M ,Ondra F, Bezák P, Prítrský J, Krištofová K, Tatranský P, Zachar M, Nečas V (2006). Comparative analysis of decommissioning technologies based on model calculations and multi-attribute analysis of specific decommissioning cases of nuclear facilities, IAEA Coordinated Research Project on Innovative and Adaptive Technologies in Decommissioning of Nuclear Facilities, T2.40.07, November 11-17, 2006, Keswick, England.

Prítrský J, Ondra F (2006). Impact of the Alternative Fuel Cycles on the Long Term Safety of Deep Geological Repository. In: 16th  Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. Bratislava, Slovakia, September 25-29, 2006.

Prítrský J, Matejovič I, Ondra F, Nečas V (2006). Safety assessment of gas producing radioactive waste disposal. In: Journal of Electrical Engineering No. 4/2006. Júl-August, 2006. ISSN 1335-3632, pp. 235-237.

Matejovič I, Hók J, Madarás J, Slaninka I, Prítrský J (2006). Status of the Deep Geological Disposal Program in the Slovak Republic. In: Geological Challenges in Radioactive Waste Isolation. Fourth Worldwide Review. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California Berkeley, California 94720 U.S.A. April 2006. Report LBNL-59808, pp. 173-190.

Daniška V, Vaško M, Ondra F, Bezák P, Schultz O, Krištofová K, Prítrský J, Timuľák J, Rehák I, Tatranský P, Nečas V (2005). Riadenie a optimalizácia vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky výpočtovým kódom OMEGA. In: EE – Časopis pre elektrotechniku a energetiku, ročník 11, mimoriadne číslo: Elektrotechnika a informatika 2005. Október 2005. ISSN 1335-2547, pp. 67-70.

Ondra F, Daniška V, Prítrský J, Tatranský P, Nečas V (2005). Stanovenie neurčitostí pri výpočte nákladových položiek vyraďovania. In: EE – Časopis pre elektrotechniku a energetiku, ročník 11, mimoriadne číslo: Elektrotechnika a informatika 2005. Október 2005. ISSN 1335-2547, pp. 110-112.