Zachar M (2007). Hodnotenie vplyvu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na životné prostredie pomocou výpočtového prostriedku OMEGA. Odborná konferencia Mladej generácie Slovenskej nukleárnej spoločnosti, Častá-Papiernička, Apríl 2007.

Comments are closed.