Časopisy

ČASOPISY

Pánik, Progress in Nuclear Energy 2013

Pánik, M., Nečas, V. (FEI STU): GOLDSIM Models of Long-term Radiation Impact of Conditionally Cleared Radioactive Material, Progress in Nuclear Energy, Volume 67, august 2013, s. 88-97.

Hrnčíř, Journal of Hazardous Materials 2013

Hrnčíř, T., Pánik, M., Ondra, F., Nečas, V. (FEI STU): The  Impact  of  Radioactive  Steel  Recycling  on  the  Public  and Professionals, Journal of Hazardous Materials, Volume 254 – 255, Issue 1, jún 2013, s. 98-106.

Prítrský, Progress in Nuclear Energy 2012

Prítrský J., Nečas V. (FEI STU): Impact of Advanced Nuclear Fuel Cycle IMF on Geological Repository Performance, Progress in Nuclear Energy, Volume 54, Issue 1, január 2012, s. 36-40.

Zachar, Progress in Nuclear Energy 2011

Zachar, M., Daniška, V., Nečas, V. (FEI STU): Improved Analytical Methodology for Calculation Assessment of Material Parameters in the Nuclear Installation Decommissioning Process, Progress in Nuclear Energy, Volume 53, Issue 5, júl 2011, s. 463-470.

Bezák, Nuclear Engineering and Design 2010

Bezák P., Daniška V., Rehák I., Nečas V. (FEI STU): Algorithmisation of Nuclear Installations Equipment Dismantling, Nuclear Engineering and Design, Volume 240, Issue 12, december 2010, s. 4103-4110.

Vaško, Progress in Nuclear Energy 2009

Vaško M., Rehák I,. Daniška V., Nečas V. (FEI STU): Integrated Material Flow and Radioactivity Distribution Methodology within the Calculation Tool for Evaluation of Parameters for Decommissioning of Nuclear Installations, Progress in Nuclear Energy, Volume 51, Issue 1, január 2009, s. 82-85.

Prítrský, Journal of Electrical Engineering 2006

Prítrský J., Matejovič I., Ondra F., Nečas V. (FEI STU): Assessment of Gas Producing Radioactive Waste Disposal, Journal of Electrical Engineering, Volume 57, 2006, s. 235-237.

Daniška, Elektrotechnika a informatika 2005

Daniška V., Vaško M., Ondra F., Bezák P., Schultz O., Krištofová K., Prítrský J., Timuľák J., Tatranský P., Nečas V. (STU FEI): Riadenie a optimalizácia vyraďovania jadrových zariadení výpočtovým kódom OMEGA a metodika pre optimalizáciu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, Elektrotechnika a informatika 2005, október 2005.

Krištofová, Health Physics 2004

Krištofová K., Rehák I., Vaško M., Daniška V.: Decommissioning Activities for NPP A-1 in the Slovak Republic, Health Physics, Volume 86, máj 2004, s. 90-93.

Daniška, Energia budúcnosti 2004

Daniška V., Rehák I., Vaško M., Prítrský J., Krištofová K., Bezák P.: Computer Code Omega for Calculation of Costs and Other Decommissioning Parameters. Energia budúcnosti, máj 2004, s. 6-9.

Matejovič, Energia budúcnosti 2002

Matejovič I., Timuľák J.: Reálne možnosti nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a vysokoaktívnymi odpadmi. Energia budúcnosti, jún 2002, s. 15-20.