Štúdie a správy

ŠTÚDIE A SPRÁVY

Revízia bezpečnostnej správy EBO34, 2013

Bezák P, Daniška V, Zachar M, Vaško M, Ondra F, Prítrský J, Hajková E, Hrnčíř T, Pánik M, Matejovič I, Drobná B (2013). Revízia Bezpečnostnej správy JE EBO 34 vo vzťahu na projekt „Dlhodobá prevádzka JE V2“, štúdia, TED/STD/VUJE/SK/005/13, máj 2013.

Plán nakladania s RAO a VJP 2013

Matejovič I, Bezák P, Mršková A, Prítrský J, Hrnčíř T, Pánik M (2013). Plan of Management of Radioactive Waste, Spent Fuel Including Their Transport, štúdia, TED/VYR/VUJE/SK/019/11, apríl 2013.

PpBS VICHR 2013

Vaško M, Bezák P, Ondra F, Pánik M, Hrnčíř T, Zachar M, Matejovič I (2013). Predprevádzková bezpečnostná správa pre vitrifikáciu chrompiku III na linke VICHR, Kapitola 7 –  Analýzy bezpečnosti, Kapitola 13 – Vplyv na životné prostredie, Kapitola 15 – Postup vyraďovania a linky VICHR z prevádzky, bezpečnostná správa, TED/STD/VUJE/SK/026/12, marec 2013.

CONRELMAT – záverečná správa 2013

Daniška V, Bezák P, Vaško M, Ondra F, Zachar M, Novák M, Prítrský P, Hrnčíř T, Pánik M, Hajková E, Matejovič I, Mršková A, Hornáček M, Slimák A, Cibula M, Juhár P, Pajerský P, Nečas V (FEI STU) (2013). Záverečná podrobná výskumná správa za projekt CONRELMAT, TED/STD/MS/SK/003/13, január 2013.

CONRELMAT – dlhodobý vplyv v GoldSime 2013

Prítrský J, Pánik M, Hrnčíř T (2013). Modelovanie dlhodobého vplyvu podmienene uvoľnených materiálov do ŽP kódom GoldSim, čiastková záverečná správa za projekt Conrelmat, TED/STD/DEC/SK/001/13, január 2013.

Cernavoda costing – Kinectrics 2013

Daniška V, Zachar M, Hajková E, Bezák P (2013). Cernavoda Costing Report Detailed, purchase order No. 280022812, Kinectrics Inc., január 2013.

Douglas Point – cost estimate 2012

Zachar M (2012). Douglas Point Nuclear Generating Station – Decommissioning Cost Estimate, file: K-421062-00003 R00, výpočtová časť, december 2012.

Komparatívna štúdia TTSK-Burgenland 2012

Prítrský J, Hrnčíř T, Pánik M (2012). Komparatívna štúdia energetickej bezpečnosti Burgenlandu a TTSK, štúdia, TED/STD/TTSK/SK/007/11, máj 2012.

Štúdia realizovateľnosti NJZ – Vodné hospodárstvo 2012

Bezák P (2012). Štúdia realizovateľnosti a podkladové štúdie pre projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice. ČP5.8 – Kapitola 2.3.2 Štúdie realizovateľnosti „Vodné hospodárstvo“, štúdia, TED/STD/VUJE/SK/012/12, apríl 2012.

Štúdia realizovateľnosti NJZ – Vodohospodárske objekty a zariadenia 2012

Bezák P (2012). Štúdia realizovateľnosti a podkladové štúdie pre projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice. ČP5.6 Návrh riešenia vodohospodárskych objektov a zariadení pre prevádzku NJZ v lokalite elektrární Bohunice, štúdia, TED/STD/VUJE/SK/010/12, marec 2012.

Hodnotenie ožiarenia 2011

Ondra F (2011). Zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov, štúdia, TED/STD/VUJE/SK/017/11, december 2011.

Ocenenie nákladov – Medzisklad VJP Studsvik 2011

Vaško M, Bezák P, Zachar M, Daniška V, Ondra F (2011). A Cost Assessment of Intermediate Storage for Spent Fuel in Studsvik, finálna správa, TED/STD/SKI/EN/015/11, november 2011.

IPPA Deliverable 2.4 2011

Mihók P (MBU), Mršková A (2011). IPPA Deliverable 2.4 – Review of Public Participation in SEA and EIA Procedures in the Nuclear Sector in Slovakia, štúdia, TED/STD/EC/EN/025/11, október 2011.

CND 2010

Daniška V (2010). CND – Co-ordination Network on Decommissioning of Nuclear Installations, finálne správy, TED/STD/EC/EN/024/10, November 2010.

Yellow Book – manuál 2010

Rehák I, Vaško M, Ondra F (2010). Yellow Book Users’ Manual, Update of a Proposed Standardized List of Items for Decommissioning Costing Purpose, Tender No. TREN/H2/290-2009, Partial Document, TED/STD/EC/EN/011/10, november 2010.

Projekt B6.3 2010

Daniška V, Novák M, Bezák P, Ondra F, Vaško M, Hajková E, Rehák I, Dechet L, Zachar M (2010). Projekt B6.3 – Plán 1. etapy vyraďovania JE V1 a ďalšia licenčná dokumentácia BIDSF 012 4 001, D5 – Koncepcia vyraďovania pre obdobie po ukončení schvaľovanej etapy vyraďovania, TED/STD/JAVYS/EN/010/10, október 2010.

Ocenenie nákladov – Isotope Centre, Studsvik 2010

Vaško M, Novák M, Daniška V, Lindskog S (SKI), Ondra F, Bezák P, Rehák I, Zachar M (2010). On Cost Estimate for Decommissioning of the Isotope Centre, štúdia, TED/STD/SKI/EN/012/10, jún 2010.

Odborný posudok – výstavba EMO 2010

Salzer P, Matejovič I, Daniška V (2010). Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 X 440 MW – 3. stavba, Odborný posudok k navrhovanej činnosti, TED/STD/SE/SK/001/10, marec 2010.

PSR RÚ RAO – projekt JZ 2009

Prítrský J (2009). Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO Mochovce – Projekt jadrového zariadenia, bezpečnostná správa, TED/STD/VUJE/SK/015/09, november 2009.

PSR RÚ RAO – prevádzková bezpečnosť 2009

Prítrský J, Salzer P (2009). Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO Mochovce – Prevádzková bezpečnosť, bezpečnostná správa, TED/STD/VUJE/SK/011/09, november 2009.

PpBS Medzisklad VJP Bohunice 2009

Prítrský J, Salzer P, Matejovič I, Rehák I, Novák M (2009). Vybrané kapitoly Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MSVP, TED/STD/VUJE/SK/016/09, október 2009.

Skladovanie PRAO Ignalina 2009

Rehák I, Salzer P (2009). Storage of Solid Radioactive Waste at Ignalina NPP, vybrané kapitoly správy, apríl 2009.

Drenáž PDS 2009

Bezák P, Ondra F, Novák M, Rehák I, Vaško M, Zachar M (2009). Drenážovanie PDS s dowthermom a s kalmi dowthermu, bezpečnostná správa, TED/STD/VUJE/SK/003/09, február 2009.

Preskladnenie chrompiku III z MSN do NPN 2009

Bezák P, Ondra F, Novák M, Rehák I, Vaško M, Zachar M (2009). Preskladnenie chrompiku III z MSN do NPN, bezpečnostná správa, TED/STD/VUJE/SK/002/09, február 2009.

Aktualizácia nákladov EMO34 2009

Daniška V, Novák M, Ondra F, Bezák P, Vaško M, Zachar M, (2009). Aktualizácia nákladov pre vyraďovanie JE EMO 3,4, štúdia, TED/STD/SE/SK/001/09, január 2009.

Metodika oc. nákladov – ukončovanie prevádzky 2008

Ondra F (2008). Future decommissioning costs: Methodology for description and evaluation of cost profiles and cost structures during transition period, štúdia, TED/STD/SKI/EN/002/07, apríl 2008.

Využitie skús. personálu V1 2008

Blažek J, Rehák I, Novák M (2008). Efektívne využitie skúseného prevádzkového personálu jadrovej elektrárne V1 v etape ukončovania prevádzky, v etape prípravy vyraďovania a v etape vyraďovania jadrovej elektrárne V1, štúdia, TED/STD/VUJE/SK/014/07, február 2008.

Optimalizačná štúdia – vyraďovanie V1 2008

Daniška V, Rehák I, Novák M, Zachar M, Vaško M, Ondra F, Bezák P, Hajková E (2008). Optimalizačná štúdia vyraďovania JE V1, štúdia, TED/VYR/JAVYS/SK/013/07, február 2008.

Vypočet nákladov a iných par. – Excel DEPEX 2008

Rehák I, Vaško M (2008). Code for calculation of costs and other decommissioning parameters in excel “DEPEX“, ,manuál, TED/MAN/PAKS/EN/015/07, február 2008.

Integrálny sklad RAO 2008

Salzer P (2008). Aktualizácia dokumentácie Integrálneho skladu RAO, projektová dokumentácia, TED/RAO/ENP/SK/008/07, február 2008.

Náklady vyraďovania Isotope Central Buliding, Studsvik, 2008

Vaško M, Daniška V, Rehák I, Bezák P, Ondra F, Zachar M, Krištofová K, Lindskog S (SKI) (2008). An Explorative Study of Cost Calculation of the Isotope Central Building with Emphasis on Definitions of Variables and Tentative Decommissioning Cost Calculation, štúdia, TED/STD/SKI/EN/016/07, január 2008.

Plán vyraďovania PAKS 2007

Daniška V, Bezák P, Novák M, Vaško M, Ondra F, Zachar M, Krištofová K, Rehák I, Blažek J, Hajková E (2007). Preliminary Decommissioning Plan of PAKS NPP for Deferred Decommissioning Option with the Safe Enclosure of Active Buildings for Period of 20 years, podporná dokumentácia, TED/STD/TSE/EN/009/07, december 2007.

Plán vyraďovania PAKS – HUN 2007

Daniška V, Ferenc T, Bezák P, Novák M, Vaško M, Ondra F, Zachar M, Krištofová K, Rehák I, Blažek J, Hajková E (2007). A Paksi Atomerőmű primerkörének 20 éves védett megőrzésére vonatkozó előzetes leszerelési terv, Tanulmány, TED/VYR/VUJE/HU/010/07, december 2007.

Vyraďovanie bazénu dlhodobého skladu 2007

Daniška V, Ondra F, Bezák P, Rehák I, Novák M, Vaško M, Hajková E, Zachar M, Žatkulák M (VUJE), Urbanec M (VUJE) (2007). Aktualizácia optimalizačnej štúdie vyraďovania bazéna dlhodobého skladu, štúdia, TED/STD/INMART/SK/003/07, december 2007.

Inventárna databáza PAKS 2007

Bezák P, Zachar M, Daniška V (2007). Inventory Database for Paks NPP Updated Preliminary Decommissioning Plan, Sub-task of Paks NPP Updated Preliminary Decommissioning Plan, technická dokumentácia, TED/STD/VUJE/EN/012/07, november 2007.

Výpočtová databáza PAKS 2007

Daniška V, Ondra F, Novák M (2007).Calculation Database for Paks NPP Updated Preliminary Decommissioning Plan, Sub-task of Paks NPP Updated Preliminary Decommissioning Plan, technická dokumentácia, TED/STD/VUJE/EN/011/07, november 2007.

Plán vyraďovania PAKS – údržba a dozor 2007

Bezák P, Vaško M, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 6 – Surveillance and Maintenance, štúdia, TED/VYR/PAKS/EN/006/07, október 2007.

Plán vyraďovania PAKS – stratégia vyraďovania 2007

Daniška V, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 3 – Decommissioning Strategy, štúdia, TED/VYR/PAKS/EN/006/07, október 2007.

Plán vyraďovania PAKS – odhady nákladov a financovanie 2007

Daniška V, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 8 – Cost Estimates and Financing Mechanism, štúdia, TED/VYR/PAKS/EN/006/07, október 2007.

Plán vyraďovania PAKS – vyraďovacie aktivity 2007

Ondra F, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 5 – Decommissioning Activities, štúdia, TED/VYR/PAKS/EN/006/07, október 2007.

Úprava, sklad a likvidácia Cf-252 2007

Salzer P (2007). Úprava, skladovanie a uloženie žiariča Cf – 252, štúdia, TED/STD/JAVYS/SK/007/07, október 2007.

PpBS BSC RAO 2007

Matejovič I, Prítrský J (2007). Vybrané kapitoly predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre Bohunické spracovateľské centrum RAO Jaslovské Bohunice, TED/STD/RIA/SK/005/07, september 2007.

Plán vyraďovania PAKS – manažment odpadov 2007

Novák M, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 7 – Waste Management, štúdia, TED/VYR/PAKS/EN/006/07, september 2007.

Štruktúra databázy vyraďovania PAKS 2007

Rehák I, Vaško M (2007). Room Based Decommissioning Database Structure, Sub-task of Paks NPP Updated Preliminary Decommissioning Plan, štúdia, TED/VYR/VUJE/EN/004/07, september 2007.

Plán vyraďovania PAKS – bezpečnostná analýza 2007

Vaško M, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 9 – Safety Analysis, štúdia, TED/VYR/PAKS/EN/006/07, september 2007.

RED-IMPACT – WP4, WP6 2007

Prítrský J, Ondra F (2007). RED-IMPACT, Impact of Partitioning and Transmutation and Waste Reduction Technologies on the Final Nuclear Waste Disposal, contribution to WP4 and WP6, TED/STD/VUJE/EN/001/07, február 2007.