Ondra F, Daniška V, Prítrský J, Tatranský P, Nečas V (2005). Stanovenie neurčitostí pri výpočte nákladových položiek vyraďovania. In: EE – Časopis pre elektrotechniku a energetiku, ročník 11, mimoriadne číslo: Elektrotechnika a informatika 2005. Október 2005. ISSN 1335-2547, pp. 110-112.

Comments are closed.