Daniška, Elektrotechnika a informatika 2005

Daniška V., Vaško M., Ondra F., Bezák P., Schultz O., Krištofová K., Prítrský J., Timuľák J., Tatranský P., Nečas V. (STU FEI): Riadenie a optimalizácia vyraďovania jadrových zariadení výpočtovým kódom OMEGA a metodika pre optimalizáciu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, Elektrotechnika a informatika 2005, október 2005.

Comments are closed.