Daniška V, Vaško M, Ondra F, Bezák P, Schultz O, Krištofová K, Prítrský J, Timuľák J, Rehák I, Tatranský P, Nečas V (2005). Riadenie a optimalizácia vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky výpočtovým kódom OMEGA. In: EE – Časopis pre elektrotechniku a energetiku, ročník 11, mimoriadne číslo: Elektrotechnika a informatika 2005. Október 2005. ISSN 1335-2547, pp. 67-70.

Comments are closed.