Zachar M, Nečas V (2007). Distribúcia materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení. 7. Mikulášske setkání sekce mladých při České nukleární společnosti, Brno, December 2007.

Comments are closed.