Salzer P (2007). Príspevky na každoročne poriadanej regionálnej koneferencii o ukladaní rádioaktívnych odpadov (Tengelic, 2004, Ljubljana-2005, Wien-2006, Buchlovice-2007).

Comments are closed.