Recertifikačný audit

Dňa 08.10.2012 bol vykonaný recertifikačný audit a posúdenie súladu dokumentácie s požiadavkami referenčnej normy ISO 14001 pre systém environmentálneho manažérstva, OHSAS 18001 pre systém manažérstva zdravia a bezpečnosti pri práci a dozorový audit ISO 9001 pre systém manažérstva kvality. Audit vykonala spoločnosť SKQS – Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s r. o., Žilina.

Comments are closed.