Školenie zamestnancov

Koncom októbra prebehlo v našej spoločnosti školenie zamestnancov firmy
Slovenské elektrárne, a.s. (člen skupiny ENEL) zamerané na prácu s
výpočtovým prostriedkom OMEGA.

Comments are closed.