Hajková Eva, PaedDr.

Vo firme DECOM, a.s. pracuje od roku 1996, v súčasnosti pôsobí na pozícii odborný pracovník pri príprave dokumentov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky. Odborné technické vzdelanie doplnila v rokoch  2001-2007 magisterským a následne doktorandským štúdiom na PdF TU. Zaoberá sa odbornými činnosťami v špeciálnych softvéroch v úrovni pokročilý a expert, je poverená vedením spisovne firmy a je členkou  vývojového tímu výpočtového prostriedku OMEGA.

Comments are closed.