Daniška Vladimír, Ing, PhD.

V rokoch 1976-1993 pôsobil ako výskumný pracovník Slovenskej akadémie vied, kde bol autorom viac než 30 publikácií a 3 patentov. Od roku 1993 pôsobí vo firme DECOM, kde sa zameriava na problematiku vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky. Súčasne pôsobí vo firme DECONTA, a.s. ako riaditeľ. Vo svojej práci sa špecializuje na štandardizované oceňovanie parametrov vyraďovania, je vedúci vývojového tímu softvérového prostriedku OMEGA, spoluriešiteľ projektov CND, TACIS, DeSa, autor viac než 50 publikácií s tematikou vyraďovania.

Comments are closed.