Bezák Peter, Ing., PhD.

Ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, zameranie Jadrové stroje a zariadenia (1978). Zaoberá sa prípravou databáz výpočtových variantov, vyraďovaním jadrových zariadení so zameraním na prípravné činnosti demontáže, demontáž a demoláciu zariadení. Doktorandské štúdium ukončil na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky, Katedra Jadrovej fyziky a techniky, odbor Jadrová energetika.

Comments are closed.