Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.

V roku 2009 ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na Katedre jadrovej fyziky a techniky v odbore Elektroenergetika (Ing.). Na tej istej fakulte obhájil v októbri 2012 dizertačnú prácu v odbore Jadrová energetika a bol mu udelený titul PhD. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberal problematikou uvoľňovania materiálov z vyraďovania JZ s dôrazom na koncept podmieneného uvoľňovania materiálov a jeho vplyv na obyvateľstvo a ŽP. Vo firme Decom, a.s. pôsobí na pozícii Senior Expert. V novembri 2010 a v septembri 2011 absolvoval kurz venovaný výpočtovému prostriedku GoldSim vo Veľkej Británii. V roku 2014 sa zúčastnil školenia organizovaného MAAE v Argonne National Laboratory zameraného na Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites. Má skúsenosti s modelovaním scenárov vo výpočtových prostriedkoch VISIPLAN 3D ALARA, MICROSHIELD a GOLDSIM s cieľom ohodnotiť možné radiačné vplyvy.

Comments are closed.