Vyraďovanie bazénu dlhodobého skladu 2007

Daniška V, Ondra F, Bezák P, Rehák I, Novák M, Vaško M, Hajková E, Zachar M, Žatkulák M (VUJE), Urbanec M (VUJE) (2007). Aktualizácia optimalizačnej štúdie vyraďovania bazéna dlhodobého skladu, štúdia, TED/STD/INMART/SK/003/07, december 2007.

Comments are closed.