Využitie skús. personálu V1 2008

Blažek J, Rehák I, Novák M (2008). Efektívne využitie skúseného prevádzkového personálu jadrovej elektrárne V1 v etape ukončovania prevádzky, v etape prípravy vyraďovania a v etape vyraďovania jadrovej elektrárne V1, štúdia, TED/STD/VUJE/SK/014/07, február 2008.

Comments are closed.