Zachar Matej, Ing., PhD.

Inžinierske štúdium absolvoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Elektroenergetika. V rokoch 2007 – 2011 ukončil Doktorandské štúdium na rovnakej fakulte v odbore Jadrová energetika. Zaoberá sa inžinierskymi činnosťami v oblasti vyraďovania JZ a to prípravou dokumentov vyraďovania (koncepčné plány, štúdie), kalkuláciou a vyhodnocovaním parametrov vyraďovania pomocou výpočtového prostriedku OMEGA a prípravou databáz. Zastáva funkciu podpredsedu predstavenstva DECOM, a.s.

Comments are closed.