Novák Marko, Ing., CSc.

Vysokoškolské štúdium ukončil na Chemicko – technologickej fakulte, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1983), kde absolvoval aj vedeckú prípravu (1993). V rokoch 1994-1998 externe študoval manažment (MBA) na Open Business School, Great Britain, – City University Bratislava. Absolvoval niekoľko medzinárodných stáží v USA, Izraeli a Nemecku. V oblasti energetiky má skúsenosti z strategického manažmentu, riadenia zmien, organizácie riadenia, riadenia ľudských zdrojov, projektového manažmentu a technické znalosti z analytickej a fyzikálnej chémie, technológie vody, chemických procesov v jadrových, klasických a vodných elektrárňach. V spoločnosti DECOM, a.s. pracuje ako projektový manažér pre oblasť nakladania  s RAO a chemické režimy JE.

Comments are closed.