Plán vyraďovania PAKS – odhady nákladov a financovanie 2007

Daniška V, Rehák I (2007). Preliminary Decommissioning Plan for PAKS NPP: Chapter 8 – Cost Estimates and Financing Mechanism, štúdia, TED/VYR/PAKS/EN/006/07, október 2007.

Comments are closed.