RED-IMPACT – WP4, WP6 2007

Prítrský J, Ondra F (2007). RED-IMPACT, Impact of Partitioning and Transmutation and Waste Reduction Technologies on the …

Daniška V., Schultz O., Vaško M, Bezák P, Ondra F, Prítrský J, Krištofová, K, Timuľák J, Tatranský …

Daniška V, Vaško M ,Ondra F, Bezák P, Prítrský J, Krištofová K, Tatranský P, Zachar M, Nečas …

Prítrský, Journal of Electrical Engineering 2006

Prítrský J., Matejovič I., Ondra F., Nečas V. (FEI STU): Assessment of Gas Producing Radioactive Waste Disposal, …

Prítrský J, Ondra F (2006). Impact of the Alternative Fuel Cycles on the Long Term Safety of …

Prítrský J, Matejovič I, Ondra F, Nečas V (2006). Safety assessment of gas producing radioactive waste disposal. …

Matejovič I, Hók J, Madarás J, Slaninka I, Prítrský J (2006). Status of the Deep Geological Disposal …

Daniška V, Vaško M, Ondra F, Bezák P, Schultz O, Krištofová K, Prítrský J, Timuľák J, Rehák …

Ondra F, Daniška V, Prítrský J, Tatranský P, Nečas V (2005). Stanovenie neurčitostí pri výpočte nákladových položiek …

Daniška, Elektrotechnika a informatika 2005

Daniška V., Vaško M., Ondra F., Bezák P., Schultz O., Krištofová K., Prítrský J., Timuľák J., Tatranský …

Krištofová, Health Physics 2004

Krištofová K., Rehák I., Vaško M., Daniška V.: Decommissioning Activities for NPP A-1 in the Slovak Republic, Health …

Daniška, Energia budúcnosti 2004

Daniška V., Rehák I., Vaško M., Prítrský J., Krištofová K., Bezák P.: Computer Code Omega for Calculation …

Matejovič, Energia budúcnosti 2002

Matejovič I., Timuľák J.: Reálne možnosti nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a vysokoaktívnymi odpadmi. Energia budúcnosti, jún …