Zamestnanci

Spoločnosť DECOM, a.s. v súčasnosti zamestnáva 16 pracovníkov, z toho 8 zamestnancov získalo doktorandský titul, 3 má ukončené vysokoškolské vzdelanie a 5 stredoškolské vzdelanie.
Meno a priezvisko Telefónne číslo Meno a priezvisko Telefónne číslo
Bezák Peter, Ing., PhD. 033 599 1990 Daniška Vladimír, Ing., PhD. 033 599 2080
Hajková Eva, PaedDr. 033 599 1991 Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD. 033 599 1996
Ivančíková Erika 033 599 1994 Košútová Viera 033 599 2076
Matejovič Igor, Ing., CSc. 033 599 2085 Mršková Adela, Ing. 033 599 2091
Ondra František, Ing., PhD. 033 599 1995 Novák Marko, Ing., CSc. 033 599 2092
Timuľák Ján, Ing., CSc. 033 599 2075 Zachar Matej, Ing., PhD. 033 599 2084
ŽIVOTOPISY ZAMESTNANCOV

Bezák Peter, Ing., PhD.

Ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, zameranie Jadrové stroje a zariadenia (1978). Zaoberá sa prípravou databáz …

Daniška Vladimír, Ing, PhD.

V rokoch 1976-1993 pôsobil ako výskumný pracovník Slovenskej akadémie vied, kde bol autorom viac než 30 publikácií …

Hajková Eva, PaedDr.

Vo firme DECOM, a.s. pracuje od roku 1996, v súčasnosti pôsobí na pozícii odborný pracovník pri príprave dokumentov …

Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.

V roku 2009 ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na Katedre jadrovej fyziky a techniky v …

Matejovič Igor, Ing., CSc.

Ukončil Chemicko-technologickú fakultu SVŠT Bratislava (1977 – 1982). Vedecký titul CSc. získal na Agronomickej fakulte VŠP v …

Mršková Adela, Ing.

Inžinierske štúdium absolvovala na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Elektromateriálové inžinierstvo (1990-1995). …

Novák Marko, Ing., CSc.

Vysokoškolské štúdium ukončil na Chemicko – technologickej fakulte, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1983), kde absolvoval aj vedeckú …

Ondra František, Ing., PhD.

Inžinierske aj doktorandské štúdium absolvoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity, Katedre Jadrovej fyziky a …

Timuľák Ján, Ing., CSc.

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislava, Fakulty chemicko – technologickej, jeho špecializáciou boli Procesy a zariadenia …

Zachar Matej, Ing., PhD.

Inžinierske štúdium absolvoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Elektroenergetika. V rokoch 2007 – 2011 ukončil …