Školenie vietnamských expertov vo Vietname

V dňoch 6. – 13.12.2014 sa uskutočnila pracovná cesta našich pracovníkov (Ing. Timuľák, CSc. a Ing. Hrnčíř, PhD.) do Vietnamu, v rámci plnenia zmluvy medzi VUJE, a.s. Trnava a NEAD Hanoj. Cieľom cesty bolo zabezpečiť prednášky školenia o nakladaní s RAO a VJP pre vietnamských špecialistov. V rámci tejto pracovnej cesty sa uskutočnili rokovania o možnosti spolupráce oblastiach realizácie zariadení pre nakladanie s RAO a výskumu materiálov pre ich použitie v uvedenej oblasti

Comments are closed.