Recertifikačný audit 2014

Dňa 10.11.2014 bude vykonaný recertifikačný audit systému manažérstva kvality a dozorového auditu systému environmentálneho manažérstva a systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Audit budú vykonávať Ing. Sýkora a JUDr. Ing. Úradníček z certifikačnej spoločnosti SKQS Žilina.

Comments are closed.