SITEX Workshop

V dňoch 16. – 17. septembra sa v Senci uskutočnil Workshop v rámci projektu SITEX za medzinárodnej účasti. Témou workshopu bolo zapájanie verejnosti do rozhodzovacích procesov, pričom prebehli aj odborné diskusie za okrúhlymi stolami, cieľom ktorých bola identifikácia problematických otázok v procese zapájania verejnosti. Výsledkom workshopu bude správa v rámci WP5 projektu SITEX. Viac informácii na stiahnutie je možne nájsť na stránke www.decom.sk/en/sitex-workshop-2013.

Comments are closed.