Cost Estimation for Decommissioning & Radioactive Waste Seminar

V dňoch 26.9.-27.9.2013 sa v Londýne uskutočnil špecializovaný odborný seminár „Cost Estimation for Decommissioning & Radioactive Waste Seminar“ zameraný na problematiku stanovovania nákladov pre vyraďovanie a manažment rádioaktívnych odpadov vrátane riešenia neurčitostí a rezervy. Seminára sa zúčastnili dvaja pracovníci spoločnosti DECOM, a.s. Vladimír Daniška s prezentáciou: „Understanding the International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear Installations“ a Matej Zachar s prezentáciou: „Decommissioning Costing and Planning Tool OMEGA – ISDC“.

Comments are closed.