SITEX 2

Dňa 17.6.2014 sa Ing. Adela Mršková v Bruseli zúčastnila prípravného mítingu k návrhu projektu SITEX 2, ktorý bol organizovaný koordinátorom projektu IRSN na pôde belgickej úradu jadrovej bezpečnosti FANC. Na stretnutí boli predstavené návrhy jednotlivých workpackage projektu a zosumarizované náklady a pracnosť pre jednotlivé organizácie. Návrh projektu obsahuje 5 WP.
Zapojenie DECOMu do jednotlivých workpackage bol skrátený oproti pôvodnému návrhu, jednania o možnostiach a spôsobe zapojenia budú ešte ďalej prebiehať s lídrami jednotlivých taskov.

Comments are closed.