Seminár IPPA

V utorok 23.4.2013 sa na pôde Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave uskutočnil seminár na tému „Verejnosť a manažment rádioaktívnych odpadov: skúsenosti a aktuálne výzvy plnenia medzinárodných záväzkov na Slovensku“ zrealizovaný v rámci výskumného projektu IPPA (Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal), na ktorom spolupracuje aj spoločnosť DECOM, a.s.. Seminár svojou aktívnou účasťou podporili zástupcovia Európskej komisie (Wolfgang Hilden), Via Iuris, JAVYS a partneri projektu IPPA (Regional Environmental Center REC (HU), DECOM, a.s. a UMB). Prezentované príspevky striedala voľná diskusia účastníkov z radov štátnych úradov (MŽP, MH), odborníkov zo spoločností zameraných na projekty v oblasti jadrovej energetiky a životného prostredia a zástupcov Národného jadrového fondu ako aj zástupcov samosprávy obcí ležiacich v okolí jadrových zdrojov.

Comments are closed.