Revízia bezpečnostnej správy EBO34, 2013

Bezák P, Daniška V, Zachar M, Vaško M, Ondra F, Prítrský J, Hajková E, Hrnčíř T, Pánik M, Matejovič I, Drobná B (2013). Revízia Bezpečnostnej správy JE EBO 34 vo vzťahu na projekt „Dlhodobá prevádzka JE V2“, štúdia, TED/STD/VUJE/SK/005/13, máj 2013.

Comments are closed.