Konferencia ECED 2013

Spoločnosť DECOM, a.s. sa stala spoluorganizátorom a sponzorom medzinárodnej konferencie ECED 2013 (East and Central European Decommissioning), ktorá sa bude konať 18. až 20. júna 2013 v hoteli Holiday Inn v Trnave. Cieľom konferencie je výmena informácií medzi odborníkmi smerujúca k bezpečnému a efektívnemu vyraďovaniu jadrových zariadení nielen v krajinách strednej a východnej Európy.

Hlavné témy konferencie je možné rozdeliť nasledovne:

 

Manažérske aspekty vyraďovania jadrových zariadení

  • Strategické národné iniciatívy a koncepty
  • Konkrétne skúsenosti z oblasti oceňovania/plánovania
  • Konkrétne skúsenosti z oblasti jadrových havárií

Technické aspekty vyraďovania jadrových zariadení

  • Technológie a metódy využívané pri vyraďovaní
  • Skúsenosti so spracovaním a úpravou rádioaktívneho odpadu
  • Skúsenosti s ukladaním rádioaktívneho odpadu
  • Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania do životného prostredia

Comments are closed.