Pohoda 2014

V dňoch 10-12.7.2014 sa v Trenčíne na letisku konal jeden z najnavštevovanejších multikultúrnych open – air podujatí na Slovensku „Bažant pohoda“. Svoj stánok, ako nezisková organizácia mala aj Slovenská nukleárna spoločnosť SNUS, ktorá prezentovala aspekty mierového využitia jadrovej energie v školstve a vede, zdravotníctve, priemysle …

Akciu podporili svojou aktívnou účasťou aj Ing. Zachar, PhD. a Ing. Hrnčíř, PhD. Členovia SNUS sa snažili formou diskusií odpovedať na množstvo otázok v oblasti jadrovej energetiky i jadra ako celku.

Verejnosť zapojili do rôznych súťaží o hodnotné ceny.

Comments are closed.