MAAE meeting: e-learning

Dňa 30.6.2014 – 4.7.2014 sa konal vo Viedni konzultačný míting: „Specification of project to gain e-learning material for (i) Strategy and Planning and (ii) Cost estimation, Project organization management & control within the decommissioning topical areas“, ktorý bol organizovaný Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu v rámci projektu C3-INT/9/174 9012 01. Stretnutia sa zúčastnil Ing. Zachar, PhD.
Cieľom mítingu bolo pripraviť osnovu a načrtnúť obsah pripravovaných materiálov pre komplexný projekt e-learningu pokrývajúci oblasti vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s rádioaktívnymi materiálmi. Predmetom mítingu boli nasledovné časti:

  • stratégia a plánovanie vyraďovania;
  • stanovenia nákladov a spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov na vyraďovanie;
  • organizácia a riadenie projektu vyraďovania.

Comments are closed.