Kontrolný audit

Dňa 06.11.2013 spoločnosť SKQS, s. r. o. Žilina vykonala v spoločnosti DECOM, a.s. dozorový audit integrovaného systému manažérstva. Cieľom auditu bolo preukázanie trvalého uplatňovania systému manažérstva.

Comments are closed.