Komparatívna štúdia TTSK-Burgenland 2012

Prítrský J, Hrnčíř T, Pánik M (2012). Komparatívna štúdia energetickej bezpečnosti Burgenlandu a TTSK, štúdia, TED/STD/TTSK/SK/007/11, máj 2012.

Comments are closed.