20 Výročie

20 VÝROČIE DECOMu
Dňa 8. 10. 2013 sa uskutočnila v priestoroch hotela Senec oslava 20. výročia vzniku firmy DECOM. Pozvaní boli okrem zamestnancov firmy aj ďalší blízki spolupracovníci a osobnosti pôsobiace v oblasti vyďovania a manažmentu rádioaktívnych odpadov. Momentky z oslavy su zachytené v nasledovnej krátkej fotodokumentácii.